TmMasters.Ru 23.05.2019
21:03
Gyzyklydan gyzykly mowzuklar!
Saýt täzeligi
Saýtdaky üýtgeşmeler
Eýesi: XuSha (18.04.2019 / 22:03)
Saýtymyzyñ Instagramda hem sahypasy açyldy ⤵⤵⤵⤵⤵⤵
Ine şu ýere bas we bize goşulyñ!

1. Saýta "Meniň myhmanlarym" sahypasy goşuldy.
2. Şahsy profiller üýtgedildi.
3. we täze "WM Servis" bölümi goşuldy.

P/S: Häzirlikçe şular nesip bolsa ýakyn günlerde ýene-de täzelikler bolar we şu mowzuga ýazarys.
Вary: 1